FIRMY HLEDAJÍ CESTY, JAK OSLOVIT NOVÉ ZAMĚSTNANCE

Nehledejte práci, získejte ji!

O tom, jak vznikají kreativní videa jsme si povídali s Radimem Fialou, mentorem Advantage Consulting, při realizaci videí.

9. 1. 2018

V České republice je přes 60 % zaměstnanců, kteří se domnívají, že by si mohli v kariéře polepšit, o pracovní nabídky se ale aktivně neucházejí. Jde o takzvané pasivní kandidáty. A právě na tyto kandidáty se firmy začínají obracet. Při oslovování lidí je důležité být inovativní a vystoupit z řady, odlišit se od konkurence a zároveň oslovit správnou cílovou skupinu kandidátů.

Kariérní video je novou, ale stále více využívanou formou oslovení kandidátů na trhu práce. Většina videí se drží osvědčeného, klasického formátu prezentace firmy. Prezentuje firemní kulturu, benefity, běžný den zaměstnance. Ovšem zaujmou spíše netradiční snímky.

fiala

Radime, k čemu je vlastně dobré mít kreativní video?

V dnešní době, kdy každá firma hledá nové, neotřelé a účinnější oslovení a prezentování sama sebe, se ukazuje, že obrazové vyjádření formou krátkého spotu. Přináší hned v několika rovinách tolik kýžený efekt, který s pomocí přesného reklamního zacílení dokáže oslovit pomocí moderních kanálů a technologií najednou více osob a subjektů než jakákoliv jiná forma prezentace. Navíc film, jako obrazově pocitové médium je velmi účinný, neboť se zaryje lépe do paměti díky viděnému a slyšenému vzkazu. A navíc výsledná forma skýtá netušené možnosti vjemu, kdy každý detail hraje nedocenitelnou roli.

A jak vlastně vzniká? Koho videem oslovíme?

Proces vzniku jde vždy ruku v ruce s kreativní součinností a s přáním a tužbou partnera, který hledá tu nejúčinnější formu vyjádření své myšlenky. Já vždy říkám, že příběh a forma „prodává“. Vždy jde o to, jak nejlépe najít cestu mezi vzkazem a formou podání tak, aby co nejvíce oslovila a zaujala, pokud možno široké spektrum diváků. A pokud se na základě zhlédnutého videa podaří oslovit, zaujmout a nabrat nové pracovníky do společnosti, tak se náklady na jeho vznik mnohonásobně vrátí.

Jakou součinnost musíme při přípravě videa vyvinout?

V tomto případě se žádné meze kreativity nekladou. Tady se nám rozprostírá neuvěřitelné pole působnosti a limitováni jsme pouze naší vlastní představou.

Jak probíhá samotná realizace, jestli to není zrovna tajné?

Ne vůbec! Ve chvíli, kdy se s klientem shodneme na příběhu, formě a smyslu videa, vytvoří se tzv. storyboard, což je v podstatě okýnko po okýnku převyprávěný film, jako v komiksu, aby měl klient lepší představu o celkovém vyznění videa. Poté proběhne casting, což je výběrové řízení na obsazení účinkujících a následně proběhnou před natáčením přípravy a poté v den D samotná realizace filmu. Následně nastává doba postprodukce, kdy se nafilmovaný materiál pasuje na sebe, stříhá, upravuje, míchá a dokončuje na požadovaný výsledek. Aby nepřišlo nějaké rozčarování musí proběhnout schvalovací řízení a ihned se dle dohodnutého harmonogramu spouští přesně zacílená kampaň, která díky sociálním sítím a kanálům okamžitě oslovuje potenciální koncové osoby.

 

 

Zpět
###message